voorkant

achterkant


ISBN 978-90-489-0016-9, 92 pagina's, 14,90 EUR, Nederlands, Softcover, 14,8 x 21 cm

Filosofie

Het Grote Weten

Koers door inspiratie

van Jenk Stronks

Inspiratie betekent volgens Van Dale zoveel als ‘Adem van de Geest’. In Het Grote Weten beschrijft Jenk Stronks aan de hand van gedichten, geschriften en gesprekken, hoe je door het creëren van inspiratie de huidige realiteit in een groter perspectief kan plaatsen. Beoogd wordt om de lezer aan te zetten tot het formuleren van een persoonlijke waarheid over de eigen plaats hier op aarde. De schrijver nodigt uit om over de grens van de persoonlijke werkelijkheid te kijken en zich open te stellen voor het onzichtbare dat ons allen bindt. Werkelijk geïnspireerdleven en werken gaat niet vanzelf. Dit boek biedt een handreiking bij het bepalen van een nieuwe koers en het vinden van een bevredigende taak- en levensvervulling.

Jenk Stronks richtte in 2003 Bureau Inspiratie op, met de missie meer inspiratie (op de werkvloer) te brengen. Hij geeft ondermeer invulling aan deze missie als individuele (loopbaan-)coach en teamcoach en organiseert inspirerende bedrijfsactiviteiten..

Bureau Inspiratie
www.bureau-inspiratie.nl


Trefwoorden: Inspiratie; koers; coaching; universum; waarheid; werkelijkheid; koers; onzichtbare verbinding; levensvulling; Bureau Inspiratie; gedachte; dualiteit; pyramide van Maslow; graancirkels; testament

» inkijkexemplaar